Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Řízení rizik, SW pro řízení rizik

Společnost Datacons je autorizovaným zástupcem společnosti SwordActiveRisk – výrobce SW pro řízení rizik, interního auditu, incidentů a KPI.

Společnost Datacons dodává v ČR a SR SW produkt ARM pro řízení rizik včetně implementace, podpory a poradenských služeb.

Společnost Datacons  připravila oborová řešení řízení rizik a auditů pro tato odvětví:

- řízení rizik a auditů ve státní správě

- řízení rizik a auditů v utilititních společnostech

- řízení rizik a auditů ve strojírenství, výrobních firmách

- řízení rizik a auditů ve stavebnictví, ve firmách dodávajících komplexní celky, EPC kontraktoři

- řízení rizik a auditů v IT, informatice

- řízení rizik a auditů v telekomunikacích, mobilních operátorech

- řízení rizik a auditů v bankovní sektoru, bankách a pojišťovnách

- řízení rizik a auditů ve zdravotnictví, nemocnicích, u výrobců léků

- řízení rizik a auditů v potravinářských firmách

- a další.

 

Active Risk Manager (ARM) je přední světový softwarový balík pro Řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management - ERM).

 

Je jediným řešením pokrývajícím potřeby řešení rizik od řízení projektů až po strategické plánování a v neposlední řadě i plánování interních auditů.   ARM pomáhá identifikovat, analyzovat, řídit, monitorovat a omezovat dopady rizik včetně reportingu napříč přes celou organizaci.

 

Na rozdíl od tradičních Governance Risk Compliance (GRC) řešení, poskytuje ARM více funkcionalit a přínosů:

 

 

Přínosy pro výkonný management a interní auditory

Přínosy pro manažery řízení rizik

Přínosy pro projektové manažery

Automatizovaná   upozornění a panely poskytují větší jistotu při dosahování klíčových   podnikových plánovaných cílů, jako jsou zisk a volatilita cashflow. Podpora  interních auditorů při plánování auditů a při řízení interního auditu.

Centralizované   registry rizik eliminují nesourodé tabulkové procesory a jiná izolovaná úložiště   informací o rizicích.

Kvalitativní   & Kvantitativní hodnocení a posuzování rizik bere v potaz jak   instinktivní tak objektivní rizika.

Řízení   přímých a nepřímých ztrát prostřednictvím cílených redukcí zvyšuje zisk.

Plánování   a administartivní řízení interních auditů a rizik

Dostupné   knihovny, šablony a testy zajištují, že aktuální procesy pro řízení rizik   jsou efektivní.

Řízení zdrojů v závislosti   na rizicích pomáhá včasnému zamezení čerpání rezervních zdrojů a dodržení   plánovaných nákladů na projekty.

Provision   management which helps control the early drawdown of contingency funds on   projects and programs leading to on-budget project delivery.

Pokročilé   zobrazení hodnocení a analýzy rizik v „heat“ mapách usnadňuje prioritizaci   aktivit pro omezení dopadu rizik na úrovni projektů, programů, jednotlivých   útvarů nebo celé organizace.

Řízení   interního auditu s vazbou na vyhodnocování KPI.

Centralizované   kódování a klasifikace rizik přispívají ke konsistenci procesů a k rychlému   osvojení a zavedení v celé organizaci.

Pohledy/obrazovky   a aplikace v závislosti na roli uživatelů zjednodušují vstupy a   zobrazení informací o rizicích a urychlují proces uvedení do užívání.

 

 

Každý podnik, každá organizace je jiná, a proto je ARM navržen tak, aby byl flexibilní a snadno konfigurovatelný.

 

Nezávisle na tom, který ze standardů nebo metodik pro řízení rizik definovaný v PMBOK, ISO 31000, COSO, FERMA nebo Solvency II je v dané organizaci používán, ARM je snadno konfigurovatelný dle unikátních požadavků organizace.

 

 

 

ARM jádro

SW ARM poskytuje, na rozdíl od stand-alone řešení nebo od řešení na bázi spreadsheet, jednoduchý, bezpečný, centralizovaný webový systém, který splňuje potřeby řízení rizik organizací a institucí jako celku.

ARM je jednoduchý a uživatelsky přívětivý a umožňuje rychlé zavedení konzistentního managementu rizik napříč celou operativou a projekty.

ARM je kompletní a integrovaný systém zajištujícím větší transparentnost kritických rizik, omezuje nečekaná překvapení a poskytuje kompletní auditní stopu v celé organizaci.

Technologická platforma ARM na bázi Microsoft™ .NET Framework umožňuje volbu databáze Oracle nebo Microsoft SQL  

ARM Risk Express – novinka na trhu – výstupní přehledy na jednom místě, možnost zobrazení na mobilních zařízeních.

 

 

ARM Risk Performance Manager

ARM Risk Performance Manager (RPM) je business intelligence platforma pro prezentaci rizik. Poskytuje rychle informace potřebné pro strategická rozhodnutí. Disponuje nástroji pro rychlé a snadné vytváření panelů, tabulek, grafů, matic a reportů na základě informací z registru rizik bez potřeby IT specialistů nebo asistentů pro tvorbu reportů.

ARM Apps

ARM Apps sou snadno použitelné webové aplikace, přístupné z podnikového intranetu, z prostředí Microsoft ® SharePoint ™ nebo prostřednictvím mobilních zařízení. Poskytují přístup pouze k těm částem procesů řízení rizik relevantních pro jednotlivé pracovní role. Aplikace jsou integrované/embedded do systémů, které zaměstnanci používají k provádění každodenních úkolů.

 

ARM Risk Connectivity

Žádný softwareový nástroj nenahradí zkušenosti a know-how managementu, nicméně ARM Risk Connectivity unikátním způsobem upozorní na související rizika a jejich následky způsobem, který byl donedávna nemožný.

ARM Risk Connectivity používá unikátní sofistikované algoritmy pro analýzu a vizualizaci informací o rizicích z ARM registru se zaměřením na úzce související rizika s cílem zabránit domino efektům Identifikuje m.j. duplicitní rizika a rizika s nízkou pravděpodobností výskytu ale s vysokým dopadem na organizaci (Černé labutě), kterým nebývá věnována pozornost, které ale mohou způsobit velké škody.  

 

 

ARM Unplugged

Je modul pro práci s informacemi o rizicích a příležitostech v režimu offline - na schůzi, na cestách, nebo při spuštění workshop na vzdáleném místě, v kombinaci s jednoduchou dvoucestnou synchronizací s korporátním ARM systémem pro zachování integrity dat a řadou dalších funkcionalit.

ARM Integrations

Active Risk Manager zahrnuje API rozhraní založené na webových službách pro integraci s:

  • ERP systémy vč. Oracle and SAP
  • Systémy pro řízení projektů vč. Microsoft® Project™, Oracle® Primavera™ a Deltek® OpenPlan™
  • Systémy pro správu a řízení dokumentů vč. Microsoft® SharePoint™
  • Microsoft® Office™
  • Systémy pro správu a řízení požadavků Requirements Management Systems.

 

SW pokrývá tyto normy a zákony:

-        ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, Soulad s ISO 27001, ISO 20000-1Zákon 181/2014

-        -Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

-     Zákon 320/2001 včetně připravované aktualizace, Vyhláška 316/2014, COSO – odborné vedení v oblasti rizik a kontrol, které umožní dobré řízení a zmenší riziko podvodu.

SW je možné použít pro všechna odvětví – státní správu, zdravotnictví, privátní firmy a další.