Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Řešení pro kybernetickou bezpečnost

Řešení pro kybernetickou bezpečnost:

V rámci kybernetického zákona jsou pokryty tyto procesy:

řízení rizik (včetně identifikace a ohodnocení)

            řízení a evidence incidentů

            práce s aktivy (včetně identifikace a ohodnocení)

práce s organizační strukturou (provázení rizika, aktiv a org. struktury)

            práce s hrozbami a protiopatřeními (včetně identifikace a ohodnocení)

            práce s auditem (interní, externí)

            práce s KPI

 

Vzhledem k tomu, že celý systém je postaven na obecném systému řízení rizik organizace, jsme schopni uvedené řešení rozšířit (bez zásadní potřeby změny licencí) na další procesní oblasti společnosti, kterých se řízení rizik dotýká v rámci Enterprise risk management.

 

Všechny uvedené procesy jsme schopni evidovat a aktivně s nimi pracovat v rámci jednoho řešení.

Takové integrované SW řešení pro Enterprise risk management, by mělo pokrývat procesy dle těchto norem a zákonů:

-       Normy řady ISO 9001, ISO 31 000, ISO 27 000, ISO 13 485, ISO 20000-1, ISO 18 000

-       Zákon 320/2001 včetně aktualizace 2016, standard COSO požadovaný Ministerstvem financí ČR

-       Předpis č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) – co se má dělat

-       Vyhlášce o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb. - jak se to má dělat

O společnosti Datacons:

Datacons s.r.o. poskytuje dodávky služeb a SW v IT s orientací specializovaná řešení. Zaměřuje se především na tyto oblasti:

-       Risk management – dodávka a implementace SW Active risk management

-       Projektové řízení – dodávky SW a implementace SW pro projektové řízení -  Oracle Primavera, Oracle Portfolio Project management

-       Risk management – dodávka a implementace SW Active risk management

-       Business Inteligence a datové sklady

-       Business Architektura, IT strategie

Pracovníci společnosti Datacons s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace velkých projektů na trhu v České republice a Slovenské republice.

Společnost Datacons má unikátní know-how v oblasti nasazení systémů IT architektury, řízení rizik a další.