Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Společnost DATACONS má připraveno řešení po pokrytí procesů zákona o kybernetické bezpečnosti. Jedná se o Předpis č. 181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Řešení je postavené na systému řízení rizik anglické společnosti Active Risk Management a je nazváno - DATACONS ARM Cybersecurity

 

Do řešení je implementována základní metodika podporující zákon 181 o kybernetické bezpečnosti, a to zejména v oblasti :

  • řízení a evidence incidentů
  • řízení rizik
  • práce s aktivy
  • práce s hrozbami
  • práce s auditem (interní, externí)

  V rámci tohoto řešení jsme vycházeli z normy ISO 31000 a zapracovali jsme do něho požadavky kybernetického zákona.Řešení umí následující:

-          pracovat s incidenty – evidovat, hodnotit a reportovat incidenty

-          řídit rizika – pracovat s rizikem - evidovat, hodnotit, mitigovat, plánovat, dokladovat auditní stopu a reportovat rizika, včetně napojení na aktiva a interní audit

-          řídit příležitosti –  pracovat s příležitostmi - evidovat, hodnotit, mitigovat, plánovat, dokladovat auditní stopu a reportovat příležitosti, včetně napojení na aktiva a interní audit

-          pracovat s aktivy – evidovat, hodnotit a reportovat rizika, včetně napojení na rizika

 

Řešení je kompletně přednastavené v oblasti:

Evidence primárních a podpůrných aktiv

Evidence rizik příslušejících aktivům

Aktiva odpovídají definici zákona a jsou zapracovaná do systému

Interní audit je nastaven dle doporučení kybernetického zákona.

 

Tím je možné celé řešení implementovat cca do 3 měsíců.

 

 

SW pokrývá tyto normy a zákony:

-        ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, Soulad s ISO 27001, ISO 20000-1Zákon 181/2014

-        -Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

-     Zákon 320/2001 včetně připravované aktualizace, Vyhláška 316/2014, COSO – odborné vedení v oblasti rizik a kontrol, které umožní dobré řízení a zmenší riziko podvodu.

SW je možné použít pro všechna odvětví – státní správu, zdravotnictví, privátní firmy a další.

Více informací jsme připraveni poskytnout na vyžádání :

Datacons s.r.o. ▪ Na Lysinách 92/8 ▪ 147 00 Praha 4
www.datacons.cz