Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SW pro řízení interního auditu, SW ARM

Společnost Datacons se stala autoritovaným zástupcem společnosti SwordActiveRisk – výrobce SW pro řízení rizik, interního auditu, incidentů a KPI.

Společnost Datacons bude dodávat v ČR a SR jejich SW produkt pro interní audity včetně implementace.

  

Společnost DATACONS dodává SW nástroj pro řízení interního auditu s provázáním na řízení rizik, incidentů a KPI.

Vše je možné vyřešit v SW Active risk manager od společnosti SWORD. SW je plně lokalizován do českého jazyka.

 

Základní funkce SW nástroje pro řízení interního auditu:

 

 • Společné databázové prostředí na serveru
 • SW musí pokrývat administrativní řízení interního auditu
 • SW musí pokrývat všechny oblasti úřadu, firmy v nichž se provádí interní      audit SW      nástroj musí umožňovat řízení interního auditu v útvarech organizací,      projektech, bezpečnosti a dalších oblastech
 • Řízení přístupových práv uživatelů/skupin uživatelů do DB, do jednotlivých složek.
 •  Vytvoření primárního seznamů (výchozí tabulky) vlastníků, norem,atd.
       s možností úprav, nabídka těchto seznamů v drop-down listech při zadávání.
 • Plánování interních auditů zápis nových, jejich atributů a jejich následnou editaci
 • Nastavení atributů, period práce interního auditu
 • Zaznamenávání verzí interního auditu
 • Auditní stopa práce s interním auditem
 • Plánování práce interního auditu
 • Úkolování vlastníků a pracovníků dotčených interním audite – např. mailem
 • Úkládání dokumentů, zpráv o práci s interním auditem
 • Vazba na řízení rizik, incidenty a KPI
 • Předdefinované reporty k internímu auditu ve tvaru HTML, PDF, MS Word a Excel s možností vlastních úprav
 • Grafická prezentace výsledků interního auditu
 • Nadefinování workflow aktualizace a vyhodnocování interního auditu a jejich atributů uživateli,      ve smyslu přidělování úkolů/upozornění jednotlivým uživatelům s definovanými termíny plnění
 • Spouštění workflow automaticky i manuálně, dle druhu rizika (hromadně, dle nastavených period) nebo individuálně podle potřeby
 • Evidenci historie workflow (záznamy veškerých aktivit spuštěných workflow – auditní      záznamy)
 • Automatické hlídání termínů plnění jednotlivých úkolů definovaných ve workflow pro příp. eskalaci při nesplnění
 • Cílenou komunikaci nad interními audity, zadávání a kontrola úkolů
 • Přizpůsobení SW prostředí pro publikování interního auditu standardům úřadu
 • Publikace na mobilních zařízeních

  

Rozšiřující požadavky SW prostředí pro řízení interního auditu musí umožňovat: 

 • Automatické i ruční publikování všech reportů interního auditu do SW prostředí
       pro publikování

 

SW nástroj musí umožňovat ruční, ale i časově spouštěnou – automatickou publikaci všech rizik, skupin i jednotlivých rizik do SW prostředí pro publikování rizik – BI nadstavba. 

 • Integraci se SW s definovanými Informačními systémy např. ERP
 • Integrace na Microsoft project, Primavera
 • Integrace na DMS Sharepoint, Outlook, MS Ofice

O společnosti SwordActiveRisk:

Společnost SwordActiveRisk je přední dodavatel SW pro interní audit, řízení rizik, incidentů a KPI ARM ( Active Risk Manager). Společnost SwordActiveRisk působí na trhu již 25 roků a je dodavatelem SW pro řízení rizik pro různá průmyslová odvětví. Jejich řešení je možné implementovat v průmyslu, energetice, infrastruktuře, státních ogranizacích a dalších odvětvích – více na http://www.sword-activerisk.com/industries/. Mimo hlavní produkt ARM společnost dodává 40 specializovaných produktů pro řízení rizik  pro odvětvová řešení.

 

O společnosti Datacons:

 

Datacons s.r.o. poskytuje dodávky služeb a SW v IT s orientací na projektového řízení. Zaměřuje se především na tyto oblasti:

-       Projektové řízení – dodávky SW a implementace SW pro projektové řízení -  Oracle Primavera, Portfolio management, Primavera Gateway

-       Risk management – dodávka a implementace SW Active risk management

-       SW pro interní audit

-       konzultace rozsáhlých informačních systémů

-       Vývoj IS na zakázku – na technologii technologií JAVA, ORACLE a SAP

-       Business Inteligence a datové sklady

-       Business Architektura, IT strategie

Pracovníci společnosti Datacons s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace velkých projektů na trhu v České republice a Slovenské republice.

Společnost Datacons má unikátní know how v oblasti nasazení systémů It architektury, reconcilace dat  a další.

 

SW pokrývá tyto normy a zákony:

-        ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, Soulad s ISO 27001, ISO 20000-1Zákon 181/2014

-       Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

-     Zákon 320/2001 včetně připravované aktualizace, Vyhláška 316/2014, COSO – odborné vedení v oblasti rizik a kontrol, které umožní dobré řízení a zmenší riziko podvodu.

SW je možné použít pro všechna odvětví – státní správu, zdravotnictví, privátní firmy a další.

Více informací jsme připraveni poskytnout na vyžádání :

Datacons s.r.o. ▪ Na Lysinách 92/8 ▪ 147 00 Praha 4

www.datacons.cz