Zpět?

Řešení pro kybernetickou bezpečnost

Řešení pro kybernetickou bezpečnost:

V rámci kybernetického zákona jsou pokryty tyto procesy:

řízení rizik (včetně identifikace a ohodnocení)

Vzhledem k tomu, že celý systém je postaven na obecném systému řízení rizik organizace, jsme schopni uvedené řešení rozšířit (bez zásadní potřeby změny licencí) na další procesní oblasti společnosti, kterých se řízení rizik dotýká v rámci Enterprise risk management.

Všechny uvedené procesy jsme schopni evidovat a aktivně s nimi pracovat v rámci jednoho řešení.

Takové integrované SW řešení pro Enterprise risk management, by mělo pokrývat procesy dle těchto norem a zákonů:

O společnosti DATACONS:

DATACONS s.r.o. poskytuje dodávky služeb a SW v IT s orientací specializovaná řešení. Zaměřuje se především na tyto oblasti:

Pracovníci společnosti DATACONS s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace velkých projektů na trhu v České republice a Slovenské republice.

Společnost DATACONS má unikátní know-how v oblasti nasazení systémů IT architektury, řízení rizik a další.