Zpět?

Novinky

Novinky

7. 2. 2021

Ministerstvo kultury ČR

Společnost Datacons vyhrála výběrové řízení na realizaci SW podpory řízení kybernetické bezpečnosti MK. Pro řešení byl použit SW nástroj SWORD Actvive risk manager.

3. 1. 2021

Vězeňská služba ČR

Společnost Datacons vyhrála výběrové řízení na realizaci SW podpory řízení kybernetické bezpečnosti Vězeňské Služby ČR. Pro řešení byl použit SW nástroj SWORD Actvive risk manager.

3. 11. 2020

Ministerstvo životního prostředí ČR

Společnost Datacons vyhrála výběrové řízení na realizaci SW podpory řízení kybernetické bezpečnosti MŽP včetně podřízených organizací.Pro řešení byl použit SW nástroj SWORD Actvive risk manager. V rámci projektu se podílí i na řešení podpory auditu kybernetické bezpečnosti na všech uvedených organizacích.

3. 6. 2020

VIG-Re zajišťovna

Společnost Datacons řeší problematiku řízení operačních rizik pro společnost VIG-Re zajišťovna na produktu SWORD Active risk manager.

4. 5. 2020

ČEPRO

Společnost Datacons řeší problematiku DWH a BI pro společnost ČEPRO.

5. 3. 2020

NAKIT

Společnost Datacons řeší konzultace architektury IT na projektu nového informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR.

1. 1. 2020

ČEZ

Společnost Datacons prodloužila spolupráci na řešení datového skladu DWH a BI pro část Trading.

4. 11. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Společnost Datacons ve spolupráci se společností Anect řeší podporu kybernetické bezpečnosti na MPSV.

21. 9. 2019

Doosan

Společnost Datacons podporu projektového řízení ve společnosti Doosan na technologii Oracle Primavera.

1. 8. 2019

ČEZ

Společnost Datacons prodloužila spolupráci na řešení datového skladu DWH a BI ve společnosti ČEZ Prodej na další 4 roky.

30. 6. 2019

Veolia

Společnost Datacons řeší podporu řízení kybernetické bezpečnosti společnosti Veolia.

31. 1. 2019

Operativní řízení rizik pro VIG

Společnost Datacons vyhrála výběrové řízení na systém SW podpory pro operativní řízení rizik společnosti Vienna Insurance Group.

Řešení je založeno na systému SWORD Active Risk Managaer.

30. 11. 2018

Projekt datového skladu insolvenčního správce

Společnost Datacons ve spolupráci se společností Evrofin řeší datový sklad pro podporu práce insolvenčního správce. Jedná se o řešení DWH a BI na platformě MS SQL a PowerBI.

30. 8. 2018

Projekt Archivace systémů SAP pro ČEZ a.s.

Společnost Datacons ve spolupráci se společností Con4Pas dokončilo projekt archivace systémů SAP pro ČEZ

23.8. 2018

Novinky OPPM 18

Primavera Portfolio Management ve verzi 18 přínáší uživatelům nové vlastnosti.

21. 8. 2018

Primavera P6 EPPM 18.8

Oracle právě vydal Primavera P6 18.8.

Pro uživatele instace on-premise to znamená upgrade z předchozí verze 17.12. Verze 18.8 přináší některé funkce z verzí 18.x, které byly zatím k dispozici pouze uživatelům cloudu Oracle.

Co je nového v Primavera P6 EPPM 18.8?

Oracle dokončil přechod k HTML5, odstranil poslední Java applety z aplikace Primavera P6 EPPM, klasické pohledy již nejsou dostupné od verze 18.7. Stránky založené na kódu HTML se načítají rychleji a nevyžadují další doplňky.

Stránky založené na HTML5 nabízí stejné nebo velmi podobné funkce jako tomu bylo dosud, jiné stránky byly přepracovány. Přechod na HTML5 má dopad do těchto oblastí: Dashboards, Portfolios, Project Workspaces, Resource Planning, zatím není v záměru tyto stránky přepsat do nové podoby. S poslední verzí se mění tyto oblasti: Portfolio Capacity Planning, Dashboard Scorecards, Project Risks, EPS. Činnosti a přiřazení zdrojů jsou nyní v HTML5.

Byla přidána následující vylepšení na stránky HTML5:

Další novinky v nové verzi:

Verze 18.8 přináší v neposlední řadě zlepšení odezvy aplikace při práci s větším počtem činností díky rychlejší práci web services.

25.5. 2018

Unipetrol

Společnost Datacons se podílela na programové podpoře prací zarážky Kralupy 2018 v období od září 2017 do května 2018. Práce zahrnovala služby podpory při přípravě harmonogramu prací, nastavení systému pro vykazování prací a publikaci tiskových a grafických přehledů pro management zarážky a jednotlivé dodavatele.

Datacons je dlouholetým dodavatelem služeb ve spojení s plánovacím systémem Oracle Primavera v oblasti denní a plánované údržby. Pro účely přípravy a realizace prací zde společnost Datacons vyvinula řadu podpůrných nástrojů za pomoci Primavera API Integration včetně aplikace AZH pro vykazování prací.

1.2. 2018

Fujitsu

Společnost Datacons řeší subdodávku projektu pro převod ICT systému pro společnost Zentiva zpět do ČR

V rámci dodávky řešíme zejména novou architekturu systému, projektový management a systém dohledů včetně CMDB.

1.2. 2018

ČEZ a.s.

Společnost Datacons vyhrála výběrové řízení na dodávku upgrade systému Oracle na verzi 12.

Řešení představuje upgrade systému Oracle Business Inteligence a Oracele Data Integrator.

30.11. 2017

Volkswagen Slovakia

Společnost Datacons vyhrála výběrové řízení na dodávku systému pro řízení ISMS.

Řešení představuje implementaci systému ARM a s tím spojené služby procesního charakteru.

30.9. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ve spolupráci se společností Anect řešíme na MPSV projekt řízení kybernetické bezpečnosti.

Řešení představuje implementaci systému ARM a s tím spojené služby procesního charakteru.

24.7. 2017

Oracle CEGBU/Primavera vydala dlouho očekávané novinky ve verzi 17 (tedy pro letošní rok):

Novinky se odráží také v navazujících aplikacích,jako je Primavera Mobile, Primavera ProgressReporter:

27.6. 2017

Společnost DATACONS byla vyhlášena společností Sword Active Risk EMEA partnerem roku.

1. 6. 2017

Společnost DATACONS vyvíjí nové jednotné prostředí pro podporu procesů Zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR (General Data Protection Regulations).

1. 6. 2017

Společnost DATACONS dokončila projekt administrativní a organizační podpory procesů Zákona o kybernetické bezpečnosti pro Státní pokladnu - centrum sdílených složek.

31. 5. 2017

Ve společnosti DATACONS ukončili pracovní poměr pánové Josef Mynář a Jiří Knápek. Přejeme jim mnoho úspěchů v novém působišti.

1. 4. 2017

Společnost DATACONS dokončila práce na projetu "SW podpora procesů řízení rizik a kybernetické bezpečnosti" pro Státní zemědělský intervenční fond.

1. 3. 2017

Společnost DATACONS konzultuje podporu zadávací dokumentace pro Ministerstvo financí ČR v oblasti výběrového řízení "Centrální podpora SAP licencí".

1. 2. 2017

Společnost DATACONS zahájila práce na projetu "Podpora procesů kybernetické bezpečnosti" pro Ministerstvo dopravy ČR.

1. 2. 2017

Společnost DATACONS zahájila práce na projetu "Podpora procesů kybernetické bezpečnosti" pro společnost Veolia.

25.11. 2016

Společnost DATACONS zahájila řešení projektu "Archivace SAP-SRM" pro ČEZ, a.s. ve spolupráci se společností Con4Pas.

15.11. 2016

Společnost DATACONS podepsala nové zakázky na dodávky řešení DATACONS cybersecurita. Dodávky budou realizovány pro zákazníky ze statní správy a utilitní společnosti, pro zajištění jejich významných informačních systémů.

5.10. 2016

Dovolujem si vás informovat, že společnost DATACONS získala nejvyšší specializaci pro dodávky a implementaci SW Primavera. Naše společnost je uvedena ve specializovaných partnerech na webu Oracle:

> >ZDE < <

12.8. 2016

Konzultanti společnosti DATACONS realizovali první implementaci SIEM pro řešení kybernetické bezpečnosti. Implementace trvala 1 týden.

21.7. 2016

DATACONS připravil pro český a slovenský trh - produkt - Oracle Primavera project Portfolio Management - SW pro:

Strategické plánování

Nastavení a řízení

Výkon a & informace

1.7. 2016

Nová IT řešení podporující - interní audit, řízení rizik a kybernetický zákon.

Společnost DATACONS uvádí na trh dvě nová řešení:

12.11. 2015

společnost DATACONS připravuje pro Českou společnost interních auditorů fórum na téma:

Integrovaný systém řízení rizik v souvislosti s revizí ISO norem pro mangement (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 a ďalšie) včetně SW podpory.

26.10. 2015

Společnost Oracle připravila web seminář k nové verzi Primavera P6 rel 15.2.

Novinky:

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 15.2

Primavera P6 EPPM is the most powerful, robust, and easy-to-use cloud-based solution for globally prioritizing, planning, managing, and executing projects, programs, and portfolios. Enhancements include:

28.10. 2015

konzultanti společnosti DATACONS budou mít přednášku na téma: Řízení rizik v teorii a praxi, v rámci konference - Rizika podnikových procesů , Děčín 2015.

1.9. 2015

společnost DATACONS hledá nové konzultanty – pokud máte zájem kontaktujte nás mailem, nebo telefonicky

1.9. 2015

Společnost DATACONS bude realizovat dodávku řízení projektů s podporou SW Primavera u 2 nových zákazníků.

9.7. 2015

Seminář pro Českou asociaci interních auditorů uskutečnili jsme Červencové fórum pro interní auditory na téma: "Řízení rizik s využitím SW podpory". Naší akce se zúčastnilo 15 firem a státních institucí.

27.1. 2015

Uvádíme na trh nový produkt metodiku stage gate pro projektově řízené organizace.

15.1. 2015

společnost DATACONS uzavřela rok 2014, jeden z nejúspěšnějších roků.