Zpět?

Interní audit - nasazení SW

ARM Audit Management je zaměřen na:

ARM Audit Management umožňuje uživatelům nahrávání, monitorování a informování o různých typech auditů. Definuje konkrétní položky na základě stávajících dat o rizicích či incidentech.

Fáze auditu: